Den 9 september är det val till Sveriges riksdag. På Riksdagsval.info har vi sammanfattat vad partierna tycker i olika frågor.

Hitta parti


Centerpartiet

Expertbedömning av partiets politik:

"Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig. Den bygger på rättvisa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår."
– Centerpartiets idéprogram


Feministiskt initiativ

Expertbedömning av partiets politik:

"Vår feminism är en självständig politisk ideologi. Den tidiga feminismen hade relationen mellan makt och kön i fokus, och förbättring av kvinnors villkor som mål. Sedan länge finns dock inom feminismen ett bredare maktkritiskt perspektiv. Feministiskt initiativ förvaltar och utvecklar denna viktiga demokratirörelse."
– Feministiskt initiativs partiprogram


Kristdemokraterna

Expertbedömning av partiets politik:

"Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Med kristna värden avses de allmänt giltiga värden som inspirerats och förvaltats av den kristna traditionen. Kristdemokratin är värdeorienterad. Med detta menas en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum."
– Kristdemokraternas principprogram


Liberalerna

Expertbedömning av partiets politik:

"Vi är Sveriges liberala parti. Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. /…/ Den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt. Målet är hennes frihet och livschanser. Varje människa är unik och ska oavsett bakgrund, begåvning eller styrka få många möjligheter att utvecklas."
– Liberalernas partiprogram


Miljöpartiet

Expertbedömning av partiets politik:

"Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vi vill vara en röst för dem som inte kan göra sina röster hörda."
– Miljöpartiets partiprogram


Moderaterna

Expertbedömning av partiets politik:

 • Skatt och välfärd:
  Mycket marknadsliberala
 • Säkerhet och rättigheter:
  Lite konservativa
 • Miljö och klimat:
  Varken ekologiska eller konventionella
 • Invandring och integration:
  Mycket emot invandring
 • EU och världen:
  Lite för EU

"Människan besitter en inre förmåga att utvecklas och bara genom frihet kan denna förmåga komma till sin rätt. Därför är frihet vårt viktigaste värde. Med friheten kommer rätten att få vara sig själv, ansvaret för sina egna val och kravet att respektera andra människors sätt att vara. /…/ När vi tar oss an samhällsproblem och strävar efter en bättre framtid gör vi det som en del av en lång idétradition inspirerad av liberalism och konservatism."
– Moderaternas idéprogram


Socialdemokraterna

Expertbedömning av partiets politik:

"Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro efter egna önskningar och påverka det egna samhället. Denna frihet ska gälla alla. Därför är jämlikhet frihetens förutsättning."
– Socialdemokraternas partiprogram


Sverigedemokraterna

Expertbedömning av partiets politik:

"Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället."
– Sverigedemokraternas principprogram


Vänsterpartiet

Expertbedömning av partiets politik:

"Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. /…/ Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan."
– Vänsterpartiets partiprogram