Vad står Vänsterpartiet för?

Vänsterpartiets symbolVänsterpartiet är ett socialistiskt parti som beskriver sig själva som feministiskt och ekologiskt.

Hitta på sidan

Om partiet

Vänsterpartiet grundades 1917 som ett kommunistiskt parti. Partiet förkortas V. Tidigare hette partiet Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK). Partiet leds av en partiledare som sedan 2012 är Jonas Sjöstedt. De senaste tre valen till riksdagen har partiet fått 8,0 % (2018), 5,7 % (2014) och 5,6 % (2010) av rösterna. På EU-nivå ingår Vänsterpartiet i Maintenant le Peuple.

Partiets ideologi

Vänsterpartiets ideologi är en blandning av socialism, feminism, grön ideologi och euroskepticism enligt Wikipedia. Så här beskriver partiet själva sin ideologi:

”Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. /…/ Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.”
– Vänsterpartiets partiprogram

Partiets ståndpunkter

Expertbedömning av partiets politik: