Vad står Socialdemokraterna för?

Socialdemokraternas symbolSocialdemokraterna är ett socialdemokratiskt och feministiskt parti som förordar en demokratisk socialism.

Hitta på sidan

Om partiet

Socialdemokraterna grundades 1889 som ett intresseparti för Sveriges arbetare. Partiet förkortas S och heter officiellt Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP). Partiet leds av en partiordförande som sedan 2012 är Stefan Löfven. De senaste tre valen till riksdagen har partiet fått 28,3 % (2018), 31,0 % (2014) och 30,7 % (2010) av rösterna. På EU-nivå ingår Socialdemokraterna i Europeiska socialdemokratiska partiet (PES).

Partiets ideologi

Socialdemokraternas ideologi är en blandning av socialdemokrati, tredje vägens politik och feminism enligt Wikipedia. Så här beskriver partiet själva sin ideologi:

”Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro efter egna önskningar och påverka det egna samhället. Denna frihet ska gälla alla. Därför är jämlikhet frihetens förutsättning.”
– Socialdemokraternas partiprogram

Partiets ståndpunkter

Expertbedömning av partiets politik: