Vad står Kristdemokraterna för?

Kristdemokraternas symbolKristdemokraterna är ett marknadsliberalt och socialkonservativt parti som utgår från en kristen människosyn.

Hitta på sidan

Om partiet

Kristdemokraterna grundades 1964 som ett kristet parti. Partiet förkortas KD. Tidigare hette partiet Kristdemokratiska Samhällspartiet (KDS). Partiet leds av en partiledare som sedan 2015 är Ebba Busch Thor. De senaste tre valen till riksdagen har partiet fått 6,4 % (2018), 4,6 % (2014) och 5,6 % (2010) av rösterna. På EU-nivå ingår Kristdemokraterna i Europeiska folkpartiet (EPP).

Partiets ideologi

Kristdemokraternas ideologi är en blandning av kristdemokrati, socialkonservatism och ekonomisk liberalism enligt Wikipedia. Så här beskriver partiet själva sin ideologi:

”Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Med kristna värden avses de allmänt giltiga värden som inspirerats och förvaltats av den kristna traditionen. Kristdemokratin är värdeorienterad. Med detta menas en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum.”
– Kristdemokraternas principprogram

Partiets ståndpunkter

Expertbedömning av partiets politik:

Liknande partier

Moderaterna

Experter bedömer att Kristdemokraternas politik är mycket lik Moderaternas politik i både ekonomiska och sociala frågor.
Läs mer om Moderaterna

Sverigedemokraterna

Experter bedömer att Kristdemokraternas politik är mycket lik Sverigedemokraternas politik, speciellt när det gäller sociala frågor som säkerhet och rättigheter.
Läs mer om Sverigedemokraterna

Liberalerna

Experter bedömer att Kristdemokraternas politik är lite lik Liberalernas politik, speciellt när det gäller ekonomiska frågor som skatt och välfärd.
Läs mer om Liberalerna