Miljöpartiet om skatt och välfärd

Vad Miljöpartiet tycker om skatt och välfärd. Frågor som sjukvård, skola och jobb.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Miljöpartiet

Miljöpartiet bedöms som lite socialistiska (3,6) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt socialistisk och 10 är extremt marknadsliberal (källa).

"Ett jämlikt samhälle är tryggare för alla invånare. Därför vill vi motverka ekonomisk ojämlikhet. /…/ Det är rimligt att den som har det gott ställt ekonomiskt bidrar mer till det gemensamma trygghetssystemet än den som har ett mindre ekonomiskt utrymme."
– Miljöpartiets partiprogram


Bidrag och socialförsäkring

"Miljöpartiet vill på sikt införa en skattefinansierad allmän grundförsäkring vid sjukdom och arbetslöshet, på sikt höja taket i a-kassan till samma nivå som i sjukförsäkringen, när det finns utrymme i statsbudgeten för det, att sjuka som inte kan arbeta ska ha rätt till ersättning från sjukförsäkringen. /…/ Miljöpartiet vill att pensionerna ska bli mer jämställda, höja garantipensionen, investera pensionspengarna så att de bidrar till hållbar utveckling, och ta bort skillnaden i hur pension och arbetsinkomst beskattas."
– Miljöpartiets webbplats juli 2018


Bostäder och bostadsmarknad

"Miljöpartiet vill bygga fler bostäder som fler har råd med, bygga mer klimatsmart och mer i trä, minst vartannat flerbostadshus, bygga bort segregation med blandade upplåtelseformer och mer blandad bebyggelse, göra fler områden attraktiva med utbyggd kollektivtrafik."
– Miljöpartiets webbplats juli 2018


Ekonomi och företagande

"Miljöpartiet vill göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland med cirkulär ekonomi, sänka småföretagens skatt på arbete och höja skatten på miljöförstöring, sänka kostnaderna på det som är bra för miljön, som reparationer, återvinning och second hand, investera i nya stambanor för höghastighetståg, hållbart byggande och förnybar energi samt få bort fossila investeringar och subventioner, och främja ekonomisk jämställdhet och jämlikhet."
– Miljöpartiets webbplats juni 2018


Jobb och arbetslöshet

"Miljöpartiet vill införa utvecklingstid för livslångt lärande, att de som idag står långt från arbetsmarknaden får komma in i jobb, att människor ska få mer makt över sin tid, ha jämställda löner och karriärmöjligheter, och lagstifta om könskvotering i bolagsstyrelser."
– Miljöpartiets webbplats juni 2018


Kultur och fritid

"Miljöpartiet vill att människor i alla åldrar ska kunna ta del av konst, kultur och litteratur i hela landet, stärka den ekonomiska och sociala tryggheten för konstnärer och kulturskapare, ge estetiska ämnen större plats i skolan, stärka journalistiken i hela landet, samt värna och vårda kulturarvet samtidigt som vi välkomnar nya kulturyttringar. /…/ Miljöpartiet vill ge mer stöd till föreningsliv och studieförbund, bryta civilsamhällets beroende av projektstöd, säkra att föreningslivets oberoende röst värnas, uppmuntra ungdomars engagemang och se till att det finns en jämlik och jämställd fördelning av resurserna."
– Miljöpartiets webbplats juli 2018


Landsbygd och glesbygd

"Miljöpartiet vill sänka kostnaderna för att driva företag i glesbygd, bygga fler laddstationer för elbilar i hela landet,
skapa fler lokala servicekontor, hjälpa svenska bönder att ställa om till giftfri ekologisk produktion, och satsa på natur- och ekoturism."
– Miljöpartiets webbplats juli 2018


Skola och förskola

"Miljöpartiet vill satsa på varje elevs möjligheter att klara skolan, och ge lärarna bättre arbetsvillkor och högre lön, ge skolan mer resurser och arbetsro."
– Miljöpartiets webbplats juni 2018


Vård och omsorg

"Miljöpartiet vill bryta trenden med en ökande psykisk ohälsa, korta vårdköerna och satsa på bättre kvalitet och tillgänglighet i vården, sätta hälsan i centrum och minska klyftorna i folkhälsan, utbilda fler läkare och specialistsjuksköterskor, samt att vård och omsorg inte ska bedrivas i vinstsyfte."
– Miljöpartiets webbplats juni 2018