Liberalerna om skatt och välfärd

Vad Liberalerna tycker om skatt och välfärd. Frågor som sjukvård, skola och jobb.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Liberalerna

Liberalerna bedöms som mestadels marknadsliberala (7,1) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt socialistisk och 10 är extremt marknadsliberal (källa).

"Den ökade rörligheten över gränserna förändrar förutsättningarna för svensk ekonomi. För att vårt land ska vara attraktivt för kapital, företag och högutbildad arbetskraft behöver skatterna vara internationellt konkurrenskraftiga."
– Liberalernas partiprogram


Bidrag och socialförsäkring

"En liberal socialförsäkring bygger på några enkla principer. Det finns ett samband mellan avgifter och förmåner, avgiften är proportionell mot inkomsten, ersättning betalas ut mot inkomstbortfall och försäkringen omfattar alla. En av de viktigaste sakerna med socialförsäkringarna är att de utjämnar risker mellan människor och över tid. /…/ Höj bostadsbidragen till dem som har låg pension."
– Liberalernas webbplats augusti 2018


Bostäder och bostadsmarknad

"Förenkla bostadsbyggandet. Friare regler och snabbare processer leder till fler och billigare bostäder. Inför ett skattegynnat bosparande till den som vill spara till sin första egna bostad. Slopa de dyra och ineffektiva byggsubventionerna, och ge i stället mer pengar till hushåll med låga inkomster. Tillåt fri hyressättning i nybyggda hyreshus. I äldre hyreshus ska läget kunna påverka hyran mer än i dag."
– Liberalernas webbplats augusti 2018


Ekonomi och företagande

"Ta tillvara globaliseringens möjligheter,
bryt bidragsberoendet och skydda det som bygger välfärden. Inget vinstförbud för företag inom skola, vård och omsorg. Lätta på regelbördan för småföretagare."
– Liberalernas webbplats juni 2018


Jobb och arbetslöshet

"Inträdesjobb med slopade arbetsgivaravgifter och lägre lön öppnar dörrarna till svensk arbetsmarknad för fler. Lägg ner arbetsförmedlingen och ersätt den med en ny myndighet. Rätten att behålla sin anställning högre upp i åldern."
– Liberalernas webbplats juni 2018


Kultur och fritid

"Ökat fokus på bildning och kvalitet. Tankens och ordets frihet är grunden i liberal kulturpolitik. Vår uppgift är inte att styra kulturen, utan att förbättra förutsättningarna för det konstnärliga skapandet och för den enskildes bildning."
– Liberalernas webbplats augusti 2018


Landsbygd och glesbygd

"Företagande och ekonomisk utveckling i hela landet. Satsa på bredbandsutbyggnad i hela landet. Vägar, järnvägar och flyg måste fungera. Nej till kilometerskatt som leder till dyrare transporter. Reseavdraget måste reformeras."
– Liberalernas webbplats augusti 2018


Skola och förskola

"Mer lärarledd undervisning. Utöka timplanen i viktiga ämnen, börja med matematik och idrott. Återinför lärarassistenterna som administrativt stöd, och förstärk elevhälsoteamen som kan jobba utanför klassrummet. Elever som begår allvarliga brott i skolan ska snabbare kunna stängas av och flyttas om det behövs för att trygga säkerheten. Lärarlönerna måste höjas rejält. Gör skolan statlig igen. Barn till föräldralediga och arbetslösa ska ha rätt till 30 timmars förskolevistelse i veckan."
– Liberalernas webbplats juni 2018


Vård och omsorg

"Återinför kömiljarden. Karriärtjänster med högre lön till specialistsjuksköterskor. Fler enkla jobb i vården. Fast husläkare ska samordna vården."
– Liberalernas webbplats juni 2018