Liberalerna om skatt och välfärd

Vad Liberalerna tycker om skatt och välfärd. Frågor som sjukvård, skola och jobb.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Liberalerna

Liberalerna bedöms som mestadels marknadsliberala (7,1) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt socialistisk och 10 är extremt marknadsliberal (källa).

"Den ökade rörligheten över gränserna förändrar förutsättningarna för svensk ekonomi. För att vårt land ska vara attraktivt för kapital, företag och högutbildad arbetskraft behöver skatterna vara internationellt konkurrenskraftiga."
– Liberalernas partiprogram


Ekonomi och företagande

"Ta tillvara globaliseringens möjligheter,
bryt bidragsberoendet och skydda det som bygger välfärden. Inget vinstförbud för företag inom skola, vård och omsorg. Lätta på regelbördan för småföretagare."
– Liberalernas webbplats juni 2018


Jobb och arbetslöshet

"Inträdesjobb med slopade arbetsgivaravgifter och lägre lön öppnar dörrarna till svensk arbetsmarknad för fler. Lägg ner arbetsförmedlingen och ersätt den med en ny myndighet. Rätten att behålla sin anställning högre upp i åldern."
– Liberalernas webbplats juni 2018


Skola och förskola

"Mer lärarledd undervisning. Utöka timplanen i viktiga ämnen, börja med matematik och idrott. Återinför lärarassistenterna som administrativt stöd, och förstärk elevhälsoteamen som kan jobba utanför klassrummet. Elever som begår allvarliga brott i skolan ska snabbare kunna stängas av och flyttas om det behövs för att trygga säkerheten. Lärarlönerna måste höjas rejält. Gör skolan statlig igen. Barn till föräldralediga och arbetslösa ska ha rätt till 30 timmars förskolevistelse i veckan."
– Liberalernas webbplats juni 2018


Vård och omsorg

"Återinför kömiljarden. Karriärtjänster med högre lön till specialistsjuksköterskor. Fler enkla jobb i vården. Fast husläkare ska samordna vården."
– Liberalernas webbplats juni 2018