Feministiskt initiativ om skatt och välfärd

Vad Feministiskt initiativ tycker om skatt och välfärd. Frågor som sjukvård, skola och jobb.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ bedöms som mycket socialistiska (1,7) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt socialistisk och 10 är extremt marknadsliberal (källa).

"Skatter är ett viktigt redskap för att möjliggöra genomförandet av en visionär feministisk politik som ser till helheten och ska därför utformas för att uppfylla målsättningarna i vår välfärdspolitik."
– Feministiskt initiativs partiprogram


Ekonomi och företagande

"Skatter skapar den gemensamt hopsamlade grund som möjliggör genomförandet av en visionär antirasistisk feministisk politik, som ser till helheten. Därför vill vi… sluta omfördela från dem som har lite till dem som har mycket genom jobbskatteavdrag, ränteavdrag och RUT/ROTavdrag. Återinföra förmögenhetsskatt och statlig fastighetsskatt. Införa transaktionsskatt på finansmarknaden. Arbeta mot skatteflykt."
– Feministiskt initiativs valplattform 2018


Jobb och arbetslöshet

"Genomföra jämställda löner: Omformulera Medlingsinstitutets direktiv och starta en jämställdhetsfond för att påskynda utvecklingen mot jämställda löner. Genomföra en arbetstidsförkortning: Påbörja en sänkning av normalarbetstid till 30h/vecka, med en stor satsning på utbildningar för bristyrken och med lösningar som tryggar kompetensförsörjning i gles och landsbygder."
– Feministiskt initiativs valplattform 2018


Skola och förskola

"Satsa på kvalitativa insatser i skolan: Satsningar på elevhälsa, sexualundervisning, fritidshem, bemannade skolbibliotek, gratis kulturskola och fortbildning av personal."
– Feministiskt initiativs valplattform 2018


Vård och omsorg

"Stärka primärvård, äldreomsorg och förlossningsvård: Organisatoriska förändringar, fler vårdplatser och bättre arbetsförhållanden för personalen. En kraftig ökning av riktade statsbidrag till vården. /…/ Stoppa nedskärningarna i stödet för personer med funktionsnedsättning genom en stärkt politik för Lagen om stöd och service (LSS) och de ekonomiska förutsättningarna i Handikappersättningen."
– Feministiskt initiativs valplattform 2018