Vänsterpartiet om säkerhet och rättigheter

Vad Vänsterpartiet tycker om säkerhet och rättigheter. Frågor som brott och straff, försvar och jämställdhet.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet bedöms som mycket progressiva (1,9) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt progressiv och 10 är extremt konservativ.(källa).

"Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan."
– Vänsterpartiets partiprogram


Abort och sexualpolitik

"Vänsterpartiet motsätter sig varje inskränkning i aborträtten och menar att Sverige aktivt måste arbeta för flickors och kvinnors rättigheter i hela världen. Vi vet att inskränkningar i aborträtten inte innebär färre, utan bara farligare aborter."
– Vänsterpartiets webbplats augusti 2018


Brott och straff

"Vänsterpartiet arbetar för ett samhälle där ingen har anledning att se kriminalitet som en lösning. Kriminaliteten utnyttjar och trycker ned människor särskilt i arbetarområden. Vår lösning handlar om något större och mer effektivt än det som högern talar om. Vi vill ge alla barn en uppväxt som ger dem möjligheter i livet, från förskolan, till skolan och det första jobbet. För den som på allvar vill minska våld och kriminalitet är grunden att bygga ett rättvist samhälle."
– Vänsterpartiets valplattform 2018


Försvar och Nato

"Vänsterpartiet är det enda parti i Sverige som agerar för att bryta beroendet av Nato. Vi ska säga upp värdlandsavtalet med Nato och återfå en trovärdig militär alliansfrihet. Vi vill att Sverige slutar exportera vapen. Vi ska satsa våra resurser på ett modernt värnpliktsbaserat försvar som ger vår militära alliansfrihet trovärdighet och ställer upp en rimlig tröskel mot angrepp."
– Vänsterpartiets valplattform 2018


HBTQ (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner)

"Vi har länge kämpat för hbtq-personers rättigheter. Vi var första parti att kräva en könsneutral äktenskapslagstiftning och vi tog strid mot tvångssteriliseringarna av transpersoner. Nu vill vi bland annat att ett tredje juridiskt kön införs och att ett barn ska kunna ha fler vårdnadshavare än två."
– Vänsterpartiets valplattform 2018


Islam och religioner

"Religionsfriheten ska garanteras. Staten ska vara religiöst neutral och alla kvarvarande band mellan staten och Svenska kyrkan ska upplösas."
– Vänsterpartiets partiprogram


Jämställdhet och feminism

"Vänsterpartiet är Sveriges första feministiska parti. Vi är stolta över att ha drivit och fortfarande driver, frågor som samtyckeslagstiftning, kvinnojourer, avgiftsfria preventivmedel, allmän barnomsorg, slopad sambeskattning mellan gifta och arbete mot sexuella trakasserier och mot mäns våld mot kvinnor. Den ekonomiska politiken har en avgörande betydelse för kvinnors fortsatta frigörelse och vi måste skapa ett arbetsliv som ger kvinnor samma möjligheter och samma lönenivåer som män."
– Vänsterpartiets valplattform


Monarki och statsskick

"Monarkin ska ersättas med en republikansk författning där statschefen tillsätts i demokratisk ordning."
– Vänsterpartiets partiprogram