Miljöpartiet om säkerhet och rättigheter

Vad Miljöpartiet tycker om säkerhet och rättigheter. Frågor som brott och straff, försvar och jämställdhet.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Miljöpartiet

Miljöpartiet bedöms som mycket progressiva (1,6) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt progressiv och 10 är extremt konservativ (källa).

"Vi vill bryta ner alla diskriminerande och ohållbara maktstrukturer i samhället. Vi är ett feministiskt parti som arbetar målmedvetet för allas lika rätt och möjligheter att delta fullt ut i samhällsbygget. Varje människa har rätt att vara och växa till den individ som hen vill vara."
– Miljöpartiets partiprogram


Abort och sexualpolitik

"God sexualundervisning i skolan, tillgängliga ungdomsmottagningar och tillgång till preventivmedel ska säkra en god sexuell och reproduktiv hälsa. Sverige ska arbeta aktivt globalt för möjlighet till familjeplanering, sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa. Miljöpartiet värnar kvinnors rätt till abort. "
– Miljöpartiets partiprogram


Brott och straff

"Miljöpartiet vill arbeta förebyggande med tidiga insatser, förhindra att unga rekryteras till kriminalitet, ge polisen mer resurser och fler poliser närmare medborgarna, försvara demokratin mot organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism, motverka mäns våld mot kvinnor och motverka hedersrelaterat våld och förtryck."
– Miljöpartiets webbplats juni 2018


Försvar och Nato

"Miljöpartiet vill bevara Sveriges militära alliansfrihet, stå upp för internationella lagar och regler, stärka det civila försvaret, och stärka Sveriges roll i konfliktförebyggande arbete. /…/ Sverige bör bidra till att minska spänningarna och främja dialog, det gör vi bäst som alliansfria. Därför vill vi inte gå med i NATO."
– Miljöpartiets webbplats juni 2018


HBTQ (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner)

"Miljöpartiet vill att alla människor ska behandlas lika oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning, att lagen ska anpassas så att den passar alla familjer, oavsett om barn växer upp med en, två eller fler vuxna, anpassa familjepolitiken så att den blir könsneutral och stärka rättigheterna för stjärnfamiljer, stärka asylrätten för hbtq-personer, stärka insatserna för transpersoners psykiska hälsa."
– Miljöpartiets webbplats juli 2018


Islam och religioner

"Alla ska åtnjuta lika rättigheter och möjligheter oavsett… religion. Alla former av diskriminering ska motverkas. Först när alla människor erkänns för vilka de är, får rätt att definiera sig själva och har tillgång till lika rättigheter kan vi uppnå välfärd för alla. Religion kan heller aldrig vara en ursäkt för att begränsa andras friheter och rättigheter. Alla ska ha rätt att utöva sin tro, eller att avstå från religionsutövning. "
– Miljöpartiets partiprogram


Jämställdhet och feminism

"Miljöpartiet vill att kvinnor ska ha halva makten och hela lönen och pensionen, att män tar ut fler föräldradagar, att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, motverka hedersrelaterat våld och förtryck, samt fortsätta att föra en feministisk utrikespolitik för klimat, bistånd och fred."
– Miljöpartiets webbplats juni 2018


Monarki och statsskick

"Om en viss andel medborgare efterfrågar det ska folkomröstningar hållas i viktiga frågor. I en demokrati ska ingen födas till ett offentligt ämbete. Vi har därför svårt att se monarkins plats i ett modernt demokratiskt samhälle och anser att den på sikt bör avskaffas."
– Miljöpartiets partiprogram