Liberalerna om säkerhet och rättigheter

Vad Liberalerna tycker om säkerhet och rättigheter. Frågor som brott och straff, försvar och jämställdhet.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Liberalerna

Liberalerna bedöms som mestadels progressiva (3,2) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt progressiv och 10 är extremt konservativ.(källa).

"Alla ska ha samma möjlighet att nå sin fulla potential utan att hållas tillbaka av fördomar och diskriminering. Den som drabbas av diskriminering ska kunna få hjälp att få upprättelse och det ska kosta att diskriminera."
– Liberalernas partiprogram


Brott och straff

"Fler poliser i hela landet, från dagens 20 000 till 25 000 poliser inom de närmaste sju åren. Minst 2 000 fler kommunala trygghetsvakter som hjälper till att öka tryggheten och förebygga brott. Ge polis och tull bättre redskap mot grov organiserad brottslighet. Skapa ett europeiskt FBI och en europeisk åklagarmyndighet för att bekämpa internationell brottslighet. Respekten för den personliga integriteten ska väga tungt i all brottsbekämpning. Förbättra det brottsförebyggande arbetet."
– Liberalernas webbplats juni 2018


Försvar och Nato

"Inom tio år ska försvarsanslaget uppgå till minst två procent av BNP. Sverige ska söka medlemskap i Nato. Öka antalet bataljoner och flygflottiljer. Behåll de äldre JAS-planen för att stärka vårt luftförsvar Förbättra anställningsvillkoren för soldaterna. Anordna en ny storskalig internationell stridsövning 2020-2021. Stärk stödet till veteranerna. Utveckla kustartilleri med sjömålsrobotar och luftvärn. Hemvärnet ska förses med Robot 70 som nu avses avvecklas i den ordinarie krigsorganisation."
– Liberalernas webbplats juni 2018


Jämställdhet och feminism

"Skärpta straff för hedersbrott och totalförbud mot barnäktenskap. Utveckla föräldraförsäkringen så att det blir lättare att både vara förälder och jobba. Behåll tre öronmärkta månader för varje förälder. Upp med lönerna i kvinnodominerade yrken. Öka skyddet för kvinnor som utsätts för våld av sin partner. Mer jämställda pensioner genom att en större del av pensionsrätterna delas vid skilsmässa. Stora arbetsplatser ska göra lönekartläggningar årligen för att motverka ojämställda löner."
– Liberalernas webbplats juni 2018