Feministiskt initiativ om säkerhet och rättigheter

Vad Feministiskt initiativ tycker om säkerhet och rättigheter. Frågor som brott och straff, försvar och jämställdhet.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ bedöms som väldigt mycket progressiva (0,8) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt progressiv och 10 är extremt konservativ (källa).

"Feministiskt initiativ värnar respekten för varje människa och tror på den öppna handens politik. Vi kopplar ihop individens frihet och rättigheter med strukturell samhällskritik. Vi skapar en ny kultur i politiken där vi definierar makt som något annat än strävan efter kontroll och dominans."
– Feministiskt initiativs partiprogram


Brott och straff

"Säkerställa kvinnofrid: Garantera långsiktig finansiering till skyddade boenden och jourverksamheter. Satsa på kunskapsbaserade och mer effektiva rättsprocesser i sexualbrottsmål. Inrätta specialenhet mot barn- och tvångsäktenskap samt kunskaps- och resurscentrum mot människohandel för sexuella ändamål. Vidga begrepp för närstående vad gäller våld i namn av heder. Skapa jourverksamhet och separat avgiftingar som särskilt vänder sig till kvinnor i missbruk. Vidta särskilda åtgärder för att skydda barn från våld och sexuella övergrepp. /…/ Arbeta inkluderande och förebyggande i socioekonomiskt missgynnade områden: Sociala insatsteam, närpolis, mentorsprogram, lokala arbetsförmedlingar, stöd till det lokala civilsamhället och arbete mot droger och kriminalitet ska göra socioekonomiskt missgynnade områden till en tryggare plats."
– Feministiskt initiativs valplattform


Försvar och Nato

"Prioritera mänsklig säkerhet: Omrusta från ett militärt territorialförsvar till en mer effektiv beredskap för alla typer av kriser och samhällshot. /…/ Säkra alliansfrihet: Sverige ska inte gå med i Nato, inte agera som värdland åt eller ha andra nära samarbeten med Nato."
– Feministiskt initiativs valplattform


Jämställdhet och feminism

"Vi lever fortfarande i ett patriarkalt samhälle som skapar strukturella problem i alla våra relationer, från dem därhemma, ut i de samhälleliga och vidare i världen. /…/ Vi ber om folkets förtroende för att föra in ny kunskap och nya maktanalyser i ett föråldrat patriarkalt politiskt system."
– Feministiskt initiativs valplattform