Om webbplatsen

Riksdagsval.info ger opartisk vägledning om vad partierna tycker i politiska frågor inför riksdagsvalet. Det är ett ideellt projekt på privat initiativ.

Vem står bakom Riksdagsval.info?

Riksdagsval.info är ett ideellt projekt utan koppling till något politiskt parti. Det är Pontus Vinderos som står bakom Riksdagsval.info och ansvarar för såväl innehåll, design som teknik. Webbplatsen är under ständig utveckling och du kan följa utvecklingen på vår utvecklingsblogg.

Hur vet ni vad partierna tycker?

Bedömningarna är gjorda av experter. De flesta bedömningarna av partierna kommer från en vetenskaplig undersökning som heter Chapel Hill Expert FLASH Survey (CHES). Det är en undersökning där 228 politiska experter värderat vad europeiska partier tycker i olika politiska frågor.
Mer om fakta och metod

Hur har ni valt partier att visa upp?

Vi har valt att fokusera på riksdagspartierna då opinonsundersökningar pekar på att inget annat parti ligger nära riksdagsspärren (4 procent). Men för att ge en helhetsbild finns en kortare beskrivning av partierna utanför riksdagen längst ner på startsidan under rubriken Övriga partier. Urvalet av övriga partier bygger på partier som stöds av mer än 0,1 % av väljarna.
Alla registrerade partibeteckningar på Val.se

Vem har tagit fram innehållet?

All redaktionell text är skriven av Pontus Vinderos.
Diagrammen är framtagna av Pontus Vinderos.
Logotypen är framtagen av Gustav Svansbo (tack!).
Fotot på startsidan kommer från Kristianstads kommun, licens: CC BY-NC 2.0.
Fotot på sidan Skatt och välfärd är taget av Magnus D, licens: CC BY 2.0.
Fotot på sidan Säkerhet och rättigheter är taget av Håkan Dahlström, licens: CC BY 2.0.
Fotot på sidan Miljö är taget av Per Egevad, licens: CC BY 2.0.
Fotot på sidan Invandring kommer från Migrationsverket, fotograf: Tomislav Stjepic.
Fotot på sidan EU är taget av Giampaolo Squarcina, licens: CC BY-NC-ND 2.0.

Har du fler frågor?

Om du har fler frågor om webbplatsen kan du mejla pontus@vinderos.se.