Socialdemokraterna om miljö och klimat

Vad Socialdemokraterna tycker om miljö och klimat. Frågor som klimatförändringar, kärnkraft och trafik.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna bedöms som mestadels ekologiska (2,8) i en undersökning där Naturskyddsföreningen frågat partierna om 18 miljöpolitiska förslag. Deras svar har vi på denna webbplats räknat om till en skala från 0 till 10, där 0 är extremt ekologiska och 10 är extremt konventionella (källa).

"Den nödvändiga omställningen till ekologiskt hållbar utveckling är ett ansvar för hela världssamfundet, men de rika länder som idag står för den stora delen av utsläppen måste gå före. Vi socialdemokrater ser det som vår uppgift att ta initiativet och agera skyndsamt såväl i Sverige som i internationella sammanhang."
– Socialdemokraternas partiprogram


Djur och jakt

"Socialdemokraterna vill ha en stark djurtillsyn som förhindrar att allmänhetens förtroende urholkas, värna den nya djurskyddslag som slår fast att djur ska kunna bete sig naturligt och ta fram krav på märkning av katter och agera kraftfullt i EU för att högre krav ska ställas på djurvälfärd och djurhälsa bl.a. hårdare krav i transporter."
– Socialdemokraternas webbplats juli 2018


Kärnkraft och energi

"Socialdemokraterna vill uppnå 100 procent förnybar elproduktion till år 2040, att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp och ha stabila och konkurrenskraftiga elpriser. /…/ Socialdemokraterna vill [att] en ordnad övergång där kärnkraften successivt ersätts med förnybar energi och energieffektivisering. Vi ska ha ett väl fungerande och konkurrenskraftigt elsystem även när kärnkraften är borta."
– Socialdemokraternas webbplats juli 2018


Trafik och resor

"Socialdemokraterna vill att kollektivtrafiken utökas och mer gods transporteras på järnväg och med fartyg. Intensifiera arbetet kring förnybara drivmedel bl.a. genom ytterligare ökade krav på drivmedelsproducenterna att blanda in förnybart i bensin och diesel. Att EU sätter ett slutdatum för bensin och dieseldrivna bilar."
– Socialdemokraternas webbplats juli 2018