Miljöpartiet om miljö och klimat

Vad Miljöpartiet tycker om miljö och klimat. Frågor som klimatförändringar, kärnkraft och trafik.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Miljöpartiet

Miljöpartiet bedöms som väldigt mycket ekologiska (0,5) i en undersökning där Naturskyddsföreningen frågat partierna om 18 miljöpolitiska förslag. Deras svar har vi på denna webbplats räknat om till en skala från 0 till 10, där 0 är extremt ekologiska och 10 är extremt konventionella (källa).

"Människan har ett ansvar som sträcker sig utanför sin egen person och längre än sin generation. Våra livsmöjligheter avgörs av hur väl vi klarar att leva i samklang med det ekologiska systemet. Den gröna ideologin handlar inte bara om människors förhållande till varandra, utan ser också vårt beroende av allt det som vi har omkring oss."
– Miljöpartiets partiprogram


Djur och jakt

"Miljöpartiet vill att djurskyddslagens krav på rätt till naturligt beteende måste följas i praktiken, att plågsamma djurförsök försvinner och att pälsdjursindustrin avskaffas och skydda hotade arter mot utrotning i Sverige."
– Miljöpartiets webbplats juli 2018


Kärnkraft och energi

"Miljöpartiet vill ha hundra procent förnybar el och värme redan år 2030, genom att satsa stort på solceller och vindkraft, ge stöd till alla som vill spara energi, och fasa ut all kärnkraft samt fossil olja, kol och gas."
– Miljöpartiets webbplats juli 2018


Trafik och resor

"Miljöpartiet vill satsa på tåget. Vi vill ha tåg i hela landet, höghastighetståg och tåg i tid, flyget ska bära sin egen miljökostnad. Vi vill öka skatten på flyget, ersätta fossila drivmedel med förnybart och el, bygga attraktiva städer med mer trähus och grönska och planera i trafiken så att gång, cykel och kollektivtrafik går före bilen."
– Miljöpartiets webbplats juli 2018