Moderaterna om miljö och klimat

Vad Moderaterna tycker om miljö och klimat. Frågor som klimatförändringar, kärnkraft och trafik.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Moderaterna

Moderaterna bedöms som varken ekologiska eller konventionella (4,5) i en undersökning där Naturskyddsföreningen frågat partierna om 18 miljöpolitiska förslag. Deras svar har vi på denna webbplats räknat om till en skala från 0 till 10, där 0 är extremt ekologiska och 10 är extremt konventionella (källa).

"Hållbar tillväxt innebär en utveckling som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Ekonomiskt därför att den sker utan att skulder, inflation och obalanser byggs upp. Socialt därför att den kommer alla människor till del och fördelar sig någorlunda jämt i befolkningen. Miljömässigt därför att den klarar av att producera allt mer till en allt mindre påverkan på planeten."
– Moderaternas idéprogram


Djur och jakt

"Beslut om rovdjursförvaltningen ska fattas så nära dem som berörs som möjligt. Inga försämringar för laglydiga jägare, sportskyttar eller vapensamlare när EU:s vapendirektiv förs in i svensk lag. Förkorta handläggningstiden för vapenärenden. Se över det samlade regelverket för vapen i syfte att skapa ett regelverk som inte försvårar för jägare och sportskyttar i onödan. Förenkla jägarnas möjligheter att själva sälja sitt kött."
– Moderaternas webbplats augusti 2018


Kärnkraft och energi

"Energiöverenskommelsen ska fullföljas och viktiga skatteförändringar och lagändringar för att stärka svensk elproduktion genomföras. Sverige ska satsa på alla relevanta energislag, inklusive kärnkraft, samt på forskning och demonstrationsanläggningar. Kärnkraften ska kunna vara en viktig del av Sveriges energiförsörjning under lång tid. Villkoren för svensk vattenkraft ska förbättras, och Sverige ska fortsätta bygga ut den förnybara elproduktionen."
– Moderaternas webbplats augusti 2018


Trafik och resor

"Vi satsar på att bygga ut svensk järnväg och ökar anslagen till järnvägsunderhåll med nästan 50 procent. Moderaterna matchar därmed varenda krona regeringen lägger på järnvägen fram till 2029. /…/ Moderaterna satsar 500 miljoner kronor mer än regeringen per år på bättre och säkrare vägar. /…/ Investera i laddinfrastruktur, till exempel för elbilar och vätgasbilar, längs med Sveriges vägar för att minska utsläppen. För detta satsar Moderaterna 100 miljoner kronor."
– Moderaternas webbplats augusti 2018