Liberalerna om miljö och klimat

Vad Liberalerna tycker om miljö och klimat. Frågor som klimatförändringar, kärnkraft och trafik.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Liberalerna

Liberalerna bedöms som väldigt mycket ekologiska (1,3) i en undersökning där Naturskyddsföreningen frågat partierna om 18 miljöpolitiska förslag. Deras svar har vi på denna webbplats räknat om till en skala från 0 till 10, där 0 är extremt ekologiska och 10 är extremt konventionella (källa).

"Sverige ska vara en förebild och en pådrivande kraft i det globala arbetet för ett hållbart samhälle. Ett land som visar ledarskap och förenar välstånd med ansvar för miljö och klimat. Fler gemensamma beslut på EU-nivå och global nivå är nödvändiga, både för miljöns skull och för att skapa rättvis konkurrens."
– Liberalernas partiprogram


Djur och jakt

"Djur ska skötas och behandlas väl. Djurskyddslagstiftningen ska vara skarp och tydlig. Kontrollen av djurskydd ska vara effektiv och likadan i hela Sverige. Efterlevnaden av EU:s djurskyddslag måste skärpas. Antibiotikaanvändningen måste minska. Djurtransporter ska begränsas – köttransporter istället för djurtransporter. Fler mobila och mindre slakterier. /…/ Jakt är en viktig del av förvaltningen av starka viltstammar. Vi vill att fler ska få möjligheten att bli jägare. Jakten ger dig en möjlighet att komma närmre naturen samtidigt som du gör en viktig insats för naturen."
– Liberalernas webbplats augusti 2018


Kärnkraft och energi

"Vi välkomnar all form av fossilfri elproduktion. Tack vare vattenkraften, kärnkraften och förnybar el har vi en klimatsmart och stabil elproduktion som vi vill värna. Vårt fokus ligger på att minska energisystemets utsläpp – både i Sverige och i vårt närområde. Vi håller oss neutrala mellan olika energislag – så länge de är fossilfria. /…/ Som liberaler tror vi på mer marknad och mindre subventioner. Vi vill att tekniken och marknaden ska driva på utvecklingen."
– Liberalernas webbplats augusti 2018


Trafik och resor

"Upprusta och bygg ut väg- och järnvägsnätet. Gynna klimatsmarta transporter. Järnvägsnätet ska rustas upp kraftigt och befintliga banor byggas ut. Erkänn bilens roll på landsbygden och utveckla klimatsmarta bränslen. Satsa på cykelinfrastruktur och erkänn cykeln som eget transportmedel. Rusta upp regionala vägar. Liberalerna säger nej till kilometerskatt, en straffskatt på företag i glesbygd."
– Liberalernas webbplats augusti 2018