Centerpartiet om miljö och klimat

Vad Centerpartiet tycker om miljö och klimat. Frågor som klimatförändringar, kärnkraft och trafik.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Centerpartiet

Centerpartiet bedöms som lite ekologiska (4,3) i en undersökning där Naturskyddsföreningen frågat partierna om 18 miljöpolitiska förslag. Deras svar har vi på denna webbplats räknat om till en skala från 0 till 10, där 0 är extremt ekologiska och 10 är extremt konventionella (källa).

"Centerpartiet ska vara det ledande partiet i miljöfrågor, en ledande kraft för att ställa om till hållbar utveckling i Sverige och internationellt. /…/ Vi är ett av få gröna, miljöorienterade partier i världen som aldrig förordat en planekonomisk agenda. Vi tror på att kombinera miljöansvar med tilltro till teknikens och utvecklingens kraft."
– Centerpartiets idéprogram


Djur och jakt

"Centerpartiet vill se till att alla djur i EU har det bra så att bonden konkurrerar på samma villkor som bönder i övriga EU-länder. Förenkla så att varje bonde endast ska behöva ha en tillsynsman som blir deras kontaktväg till myndigheter. Att lokalproduktion och djurens väl ska vara viktigare än detaljstyrning och standardisering. /…/ Centerpartiet vill inrätta en viltmyndighet. Att jakten ska vara långsiktig och hållbar. Att beslut om jakt ska fattas närmare dem som berörs av viltstammarna."
– Centerpartiets webbplats juli 2018


Kärnkraft och energi

"Vi vill använda energikällor som är förnybara och därför bra för klimatet – vattenkraft, bioenergi, vindkraft och solenergi – och som inte orsakar de miljöproblem som är förknippade med kärnkraften. Centerpartiet vill att Sverige ska ha ett smart, effektivt och helt förnybart energisystem år 2040. Öka exporten av grön el till Europa. Göra det enklare och mer lönsamt för dig som vill tillverka grön el."
– Centerpartiets webbplats juli 2018


Trafik och resor

"Den som köper en ny bil ska få starkare drivkrafter att välja en klimatsmart bil driven på till exempel el eller biogas istället för en fossildriven bil. Med en kraftfull bonus för miljöbilar ska omställningen påskyndas. Lastbilar som går på förnybart och är energisnåla ska gynnas med en miljöbonus. Vi vill ställa om flyget genom att införa ett krav på obligatorisk inblandning av förnybart flygbränsle för alla flygplan som tankas i Sverige. Tillsammans med en snabb upprustning och utbyggnad av järnvägen ska Sverige ta det definitiva steget ut ur fossila transporter."
– Centerpartiets valplattform 2018