Socialdemokraterna om invandring och integration

Vad Socialdemokraterna tycker om invandring och integration. Frågor som flyktingpolitik, integration och nationalism.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna bedöms som lite emot invandring (6,3) i en undersökning där över 400 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt för invandring och 10 är extremt emot invandring (källa).

”Sverige ska erbjuda en trygg fristad åt människor som tvingas fly från förföljelse och våld. Vi vill ha en generös och reglerad invandring. /…/ Vi anser att EU ska ta ett gemensamt ansvar för asyl- och migrationsfrågorna. Alla som söker skydd inom EU ska garanteras likvärdig behandling enligt solidaritetens och humanitetens principer.”
– Socialdemokraternas partiprogram


Migration och flyktingpolitik

”Den nya och mer restriktiva asyllagstiftningen ska ligga fast. Vår lagstiftning kan inte väsentligen skilja sig från övriga länders i EU. I takt med att gemensamma regler förhandlats fram på EU-nivå införs de i Sverige liksom i de andra EU-länderna. Sverige ska ta emot sin andel av EU:s totala mottagande sett till vår befolknings storlek, inte mer. /…/ Arbetskraftsinvandring ska bara tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige. ”
– Socialdemokraternas webbplats juli 2018


Integration och mångfald

”Socialdemokraterna vill korta vägen till jobb genom språk, utbildning och bostad, öka möjligheten till kompletterande utbildning i kombination med praktik och jobb, öka stödet till kommunerna för bra utbildning och socialt stöd för nyanlända barn och ungdomar [och att] alla kommuner ska bidra i mottagandet och för snabb etablering.”
– Socialdemokraternas webbplats juli 2018


Nationalism och svenskhet

”Varje människa är unik, men människovärdet är lika. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. På de principerna vilar vårt samhälle. Socialdemokraterna är ett antirasistiskt parti, som strävar efter jämlikhet oavsett hudfärg, etnisk och kulturell tillhörighet eller religion.”
– Socialdemokraternas webbplats juli 2018