Miljöpartiet om invandring och integration

Vad Miljöpartiet tycker om invandring och integration. Frågor som flyktingpolitik, integration och nationalism.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Miljöpartiet

Miljöpartiet bedöms som mestadels för invandring (2,6) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt för invandring och 10 är extremt emot invandring (källa).

"Miljöpartiet de gröna har en vision om en värld utan gränser, där alla människor kan flytta, och ingen tvingas fly. Vi tror inte på länders rätt att välja sina invånare, vi tror på människors rätt att välja var de vill bo. Vi ska möta människor med möjligheter, inte murar. Alla ska kunna leva, arbeta och förverkliga sina drömmar där de önskar. Fri rörlighet borde vara en mänsklig rättighet."
– Miljöpartiets partiprogram


Migration och flyktingpolitik

"Miljöpartiet vill motverka orsakerna till att människor tvingas fly, att fler ska få stanna i Sverige, att EU skapar säkra vägar hit och att alla medlemsländer tar emot flyktingar, att Sveriges tillfälligt mer restriktiva flyktingpolitik avskaffas så snart som möjligt och att barnen som kom ensamma år 2015 ska få stanna."
– Miljöpartiets webbplats juli 2018


Integration och mångkultur

"Miljöpartiet vill ge människor rätt att jobba från dagen de sökt asyl, göra det lättare att få jobb på meriter från utlandet,
återinföra permanenta uppehållstillstånd, underlätta för familjer att återförenas, samt ge alla skolor resurser för att ta emot nyanlända."
– Miljöpartiets webbplats juli 2018


Nationalism och svenskhet

"Vår rörelse, den gröna rörelsen, står för öppenhet, för frihet – mot gränser och nationalism."
– Tal av Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin 2017