Liberalerna om invandring och integration

Vad Liberalerna tycker om invandring och integration. Frågor som flyktingpolitik, integration och nationalism.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Liberalerna

Liberalerna bedöms som lite emot invandring (5,9) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt för invandring och 10 är extremt emot invandring (källa).

"Vår vision är att fri rörlighet världen över erkänns som en mänsklig rättighet. Som liberaler strävar vi efter att stegvis förverkliga det långsiktiga målet om en värld där människor kan röra sig fritt utan politiska hinder och där var och en själv kan bestämma var han eller hon ska söka skydd, bo och arbeta. Under överskådlig tid ska Sverige ha reglerad invandring."
– Liberalernas partiprogram


Migration och flyktingpolitik

"Invandring är… en avvägning mellan målkonflikter. Den fria rörligheten är bra, för världen, Sverige och enskilda individer. Och när krig, förföljelse och fattigdom tvingar människor på flykt, har vi ett medmänskligt ansvar för varandra. Samtidigt går det inte att förena helt öppna gränser med ett välfärdssamhälle där alla i ett land har samma rättigheter, eller en fungerande integration där nya svenskar får en chans att hitta bostad, jobb och en plats i samhället. Att reglera invandringen är därför nödvändigt. /…/ Sverige behöver fler som flyttar hit för att jobba och studera. Vi vill förenkla för arbetskraftsinvandring både till Sverige och EU. Människor som jobbar och gör rätt för sig ska inte utvisas."
– Liberalernas webbplats augusti 2018


Integration och mångkultur

"Gör det billigare och enklare att anställa – inför inträdesjobb. Snabbare validering, inför yrkesskola, mer vuxenutbildning och lärlingsanställningar. Språk – ökat deltagande i sfi, kombinera sfi med jobb. Krav på motprestation för att få ekonomiskt stöd. Mer tid för nyanlända elever i skolan. Karriärtjänster för lärare i utsatta områden. Obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända
Bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Stopp för nya religiösa friskolor. Obligatorisk samhällsinformation. Inga pengar till föreningar som motverkar jämställhet och integration. Språk- och samhällsprov vid ansökan om medborgarskap. Motverka trångboddhet, svartkontrakt och försäljning av fiktiva adresser. Begränsa EBO (sk. eget boende)."
– Liberalernas webbplats augusti 2018


Nationalism och svenskhet

"Friheten känner inga nationsgränser och har varken kön, hudfärg eller religion. Friheten är fullt förverkligad först när den gäller alla människor på jorden och den sista diktatorn har fallit."
– Liberalernas partiprogram