Kristdemokraterna om invandring och integration

Vad Kristdemokraterna tycker om invandring och integration. Frågor som flyktingpolitik, integration och nationalism.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna bedöms som mycket emot invandring (7,8) i en undersökning där över 400 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt för invandring och 10 är extremt emot invandring (källa).

”Sverige kan bäst verka för en generös och human flyktingpolitik genom att samarbeta med andra stater. Därför bör EU:s medlemsländer ha en gemensam och generös flyktingpolitik, som tar hänsyn till människors skyddsbehov och där humanitära skäl väger tungt.”
– Kristdemokraternas principprogram


Migration och flyktingpolitik

”Alla som söker asyl i Sverige ska hänvisas till asylansökningsområden nära våra stora gränsövergångar. /…/ För att asylsystemet ska ha legitimitet och invandringen förbli reglerad är det viktigt att återvändandet fungerar. För att kunna verkställa fler avvisningar och utvisningar föreslår vi fler försvarsplaster och mer resurser till polisen. /…/ Den som beviljas asyl i Sverige ska få ett tillfälligt uppehållstillstånd under tre år. Om skyddsbehovet kvarstår efter tre år eller om den asylsökande har fått ett arbete, bör det ges ett permanent uppehållstillstånd. /…/ Kristdemokraterna vill återinföra bestämmelserna om synnerligen och särskilt ömmande omständigheter som grund för uppehållstillstånd. /…/ Arbetskraftsinvandring bidrar till vår välfärd.”
– Kristdemokraternas webbplats augusti 2018


Integration och mångfald

”Kristdemokraterna vill ge personer som kommer till Sverige möjlighet att vara med och bygga samhället genom arbete, praktik och studier. Vi vill också följa upp de personer som finns i Sverige sedan många år tillbaka. Vi vill att de som kommer till Sverige från första dagen går in i ett asylprogram där sfi-studier i svenska påbörjas. Från början ska också överföringen av våra grundvärderingar påbörjas i form av samhällsorientering. Våra grundvärderingar kommer av den judisk-kristna etiken och kan sägas vara Sveriges etiska modersmål.”
– Kristdemokraternas webbplats augusti 2018


Nationalism och svenskhet

”Kristdemokraterna menar att det mångkulturella samhället kräver en gemensam etisk grund som respekteras av såväl majoritetsbefolkningen som minoriteter.”
– Kristdemokraternas webbplats augusti 2018