Centerpartiet om invandring och integration

Vad Centerpartiet tycker om invandring och integration. Frågor som flyktingpolitik, integration och nationalism.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Centerpartiet

Centerpartiet bedöms som mestadels för invandring (3,3) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt för invandring och 10 är extremt emot invandring (källa).

"Centerpartiet strävar efter öppna gränser, fri rörlighet samt en generös och human flykting- och invandringspolitik. För ett parti som bygger sina värderingar på alla människors lika rätt och värde finns inget annat logiskt ställningstagande än att verka för en värld där människor kan röra sig fritt över gränserna."
– Centerpartiets idéprogram


Migration och flyktingpolitik

"Centerpartiet vill införa lagliga vägar för migration, bland annat genom underlättad arbetskraftsinvandring. Återinföra särskilt och synnerligen ömmande omständigheter som skäl för uppehållstillstånd. Att anhöriginvandring ska gälla fler än den närmaste familjen. Att den som tar hit anhöriga utöver den närmaste familjen även ska ha ansvar för att försörja dem. Att humanitära visum införs för anhöriginvandrare. /../ Centerpartiet vill göra det lättare att komma till Sverige för att starta företag. Problemen med orimliga utvisningar av arbetskraftsinvandrare som bidrar till samhället måste lösas snabbt."
– Centerpartiets webbplats juli 2018


Integration och mångfald

"För att fler nyanlända ska få ett jobb krävs att arbete uppmuntras från dag ett, att inträdesjobb med lägre ingångslöner införs, att arbetsgivaravgiften slopas när man är ny på arbetsmarknaden, att arbetsmarknaden är inkluderande och att Arbetsförmedlingen läggs ner i sin nuvarande form och ersätts med fristående alternativ. Egenföretagande bör underlättas, det framgångsrika RUT-avdraget breddas och besöksnäringen och tjänstesektorn få goda villkor. Detta utgör tillsammans kärnan i Centerpartiets politik för att sänka trösklarna till arbete för nyanlända."
– Centerpartiets valplattform 2018


Nationalism och svenskhet

"Vi står på den enskilda människans sida med ett tydligt underifrånperspektiv i politiken. Dessa värden har vi under ett antal år tagit för självklara, både i Sverige och i andra länder. Men nu ser vi värdegrunden hotad av nationalistiska och populistiska krafter. Centerpartiet står bestämt för att alla människor, oavsett ursprung, religion, kön eller sexuella tillhörighet, har samma värde och rättigheter."
– Centerpartiets valplattform 2018