Fakta och metod

Denna webbplats bygger på gedigen fakta om vad partierna står för. De flesta bedömningar av partierna härstammar från en undersökning av forskare inom statsvetenskap från början av 2018.

Undersökningen heter Chapel Hill Expert FLASH Survey (CHES). Det är en undersökning där 228 politiska experter värderat vad europeiska partier tycker i olika politiska frågor. Dessa har svarat på frågor under januari och februari 2018. Källhänvisning:

Polk, Jonathan, Jan Rovny, Ryan Bakker, Erica Edwards, Liesbet Hooghe, Seth Jolly, Jelle Koedam, Filip Kostelka, Gary Marks, Gijs Schumacher, Marco Steenbergen, Milada Vachudova and Marko Zilovic. 2017. "Explaining the salience of anti-elitism and reducing political corruption for political parties in Europe with the 2014 Chapel Hill Expert Survey data," Research & Politics (January-March): 1-9.

Utöver CHES-undersökningen används Naturskyddsföreningens enkät om hur riksdagspartierna ställer sig i viktiga miljöfrågor. Enkäten gällde 18 miljöpolitiska förslag, bland annat om klimatskadliga subventioner, förändrade reseavdrag och flygets miljökostnader.

Vilka siffror som används

På denna webbplats används siffror från CHES-undersökningen när det gäller de svenska riksdagspartierna samt Feministiskt initiativ. Frågorna på denna webbplats motsvaras av frågor i CHES-undersökningen enligt nedan.

Skatt och välfärd

Skatt och välfärd (ekonomiska frågor) på denna webbplats motsvarar LRECON i undersökningen. Å ena sidan socialistisk (Left) och andra sidan marknadsliberal (Right).

Säkerhet och rättigheter

Säkerhet och rättigheter (sociala frågor) på denna webbplats motsvarar GALTAN i undersökningen. Å ena sidan progressiv (Libertarian/Postmaterialist) och andra sidan konservativ (Traditional/Authoritarian).

Miljö

Miljö på denna webbplats motsvarar resultatet i Naturskyddsföreningens undersökning om vad riksdagspartierna lovar i miljöfrågor. Naturskyddsföreningens bedömning med 18 frågor har räknats om till en tiogradig skala för att matcha CHES-undersökningens skala. Det två perspektiven kallar vi å ena sidan för ekologisk och andra sidan konventionell.

Invandring

Invandring på denna webbplats motsvarar IMMIGRATE_POLICY i undersökningen. Å ena sidan för invandring (Opposed to a restrictive policy on immigration) och andra sidan emot invandring (In favour of a restrictive policy on immigration).

EU

EU på denna webbplats motsvarar POSITION i undersökningen. Å ena sidan emot EU (Opposed to European integration) och andra sidan för EU (In favour of European integration).

Skalor och betydelser

Poängsättningen i CHES-undersökningen är på en skala mellan 0 och 10 där 0 står för extremt åt ena hållet medan 10 står för extremt åt andra hållet. För att göra resultat av undersökningen mer tillgängligt för det stora flertalet har vi på Riksdagsval.info översatt skalan till ord enligt nedan.

0-0,4: Extremt åt ena hållet
0,5-1,4: Väldigt mycket åt ena hållet
1,5-2,4: Mycket åt ena hållet
2,5-3,4: Mestadels åt ena hållet
3,5-4,4: Lite åt ena hållet
4,5-5,4: Varken åt ena eller andra hållet
5,5-6,4: Lite åt andra hållet
6,5-7,4: Mestadels åt andra hållet
7,5-8,4: Mycket åt andra hållet
8,5-9,4: Väldigt mycket åt andra hållet
9,5-10: Extremt åt andra hållet

Originalkällor

Hela undersökningen på Chapel Hill Expert Surveys webbplats
Naturskyddsföreningens undersökning om partiernas syn på miljö
Citat kommer från partiernas gällande partidokument eller deras webbplatser.