Fakta och metod

Denna webbplats bygger på gedigen fakta om vad partierna står för. De flesta bedömningar av partierna härstammar från en undersökning av forskare inom statsvetenskap från 2020.

Undersökningen heter 2019 Chapel Hill expert survey. Det är en undersökning där 421 politiska experter värderat vad europeiska partier tycker i olika politiska frågor. Dessa har svarat på frågor under vinter 2020. Källhänvisning:

Ryan Bakker, Liesbet Hooghe, Seth Jolly, Gary Marks, Jonathan Polk, Jan Rovny, Marco Steenbergen, and Milada Anna Vachudova. 2020. “2019 Chapel Hill Expert Survey.” Version 2019.1. Available on chesdata.eu. Chapel Hill, NC: University of North Carolina, Chapel Hill.

Vilka siffror som används

På denna webbplats används siffror från CHES-undersökningen när det gäller de svenska riksdagspartierna. Frågorna på denna webbplats motsvaras av frågor i CHES-undersökningen enligt nedan.

Skatt och välfärd

Skatt och välfärd (ekonomiska frågor) på denna webbplats motsvarar LRECON i undersökningen. Å ena sidan socialistisk (Left) och andra sidan marknadsliberal (Right).

Säkerhet och rättigheter

Säkerhet och rättigheter (sociala frågor) på denna webbplats motsvarar GALTAN i undersökningen. Å ena sidan progressiv (Libertarian/Postmaterialist) och andra sidan konservativ (Traditional/Authoritarian).

Miljö och klimat

Miljö och klimat på denna webbplats motsvarar ENVIRONMENT i undersökningen. Å ena sidan ekologisk (Strongly supports environmental protection even at the cost of economic growth) och andra sidan konventionell (Strongly supports economic growth even at the cost of environmental protection).

Invandring och invandring

Invandring på denna webbplats motsvarar IMMIGRATE_POLICY i undersökningen. Å ena sidan för invandring (Opposed to a restrictive policy on immigration) och andra sidan emot invandring (In favour of a restrictive policy on immigration).

EU och världen

EU på denna webbplats motsvarar POSITION i undersökningen. Å ena sidan emot EU (Opposed to European integration) och andra sidan för EU (In favour of European integration).

Skalor och betydelser

Poängsättningen i CHES-undersökningen är på en skala mellan 0 och 10 där 0 står för extremt åt ena hållet medan 10 står för extremt åt andra hållet. För att göra resultat av undersökningen mer tillgängligt för det stora flertalet har vi på Riksdagsval.info översatt skalan till ord enligt nedan.

0-0,4: Extremt åt ena hållet
0,5-1,4: Väldigt mycket åt ena hållet
1,5-2,4: Mycket åt ena hållet
2,5-3,4: Mestadels åt ena hållet
3,5-4,4: Lite åt ena hållet
4,5-5,4: Varken åt ena eller andra hållet
5,5-6,4: Lite åt andra hållet
6,5-7,4: Mestadels åt andra hållet
7,5-8,4: Mycket åt andra hållet
8,5-9,4: Väldigt mycket åt andra hållet
9,5-10: Extremt åt andra hållet

Originalkällor

Hela undersökningen på Chapel Hill Expert Surveys webbplats
Citat kommer från partiernas gällande partidokument eller deras webbplatser.