Vänsterpartiet om EU och världen

Vad Vänsterpartiet tycker om Europeiska unionen (EU) och världen. Frågor som EU-medlemskapet, EMU och utrikespolitik.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet bedöms som mestadels emot EU (2,5) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt emot EU och 10 är extremt för EU (källa).

"Vänsterpartiet driver kravet om ett svenskt utträde ur EU. /…/ Sverige ska föra en självständig utrikespolitik där demokrati, respekt för folkrätten och de mänskliga rättigheterna, hållbar utveckling, kvinnors frigörelse och internationell solidaritet är vägledande. Det förutsätter att Sverige vågar utmana USA, EU och det internationella kapitalets maktanspråk."
– Vänsterpartiets partiprogram


EU-politik och EU-medlemskap

"Vänsterpartiet arbetar med det långsiktiga målet att Sverige bör lämna EU. Det innebär inte att vi struntar i vad som händer i EU idag. Så länge vi är medlemmar kommer vi att arbeta inom EU för våra politiska mål. /…/ Vi vill vrida unionens politik åt vänster. Vi motverkar EU:s utveckling i federalistisk riktning och arbetar för att föra tillbaka makt till medlemsländerna. Tillsammans med vänsterpartierna i Norden har vi föreslagit en väg framåt för EU och Norden efter Brexit."
– Vänsterpartiets webbplats augusti 2018


EMU och Euro

"Vänsterpartiet är motståndare till euron. Valutaunionen har skapat och fördjupat ekonomiska problem i många euroländer eftersom EMU påtvingar länderna en ekonomisk politik, ränta och växelkurs som inte passar dem."
– Vänsterpartiets webbplats augusti 2018


Utrikespolitik och bistånd

"Vänsterpartiets utrikespolitik strävar mot att skapa en rättvisare och jämlikare värld. Vi vill jämna ut klyftorna mellan fattiga och rika människor och länder, mellan kvinnor och män genom en mer rättvis global världsordning. /…/ Vänsterpartiet menar att utveckling och fattigdomsbekämpning kräver en rad åtgärder: skuldavskrivningar, en klimatpolitik där rika länder och multinationella företag tar ansvar, ett stärkt regelverk för vapenhandel och rättvisa handelsregler."
– Vänsterpartiets webbplats augusti 2018