Sverigedemokraterna om EU och världen

Vad Sverigedemokraterna tycker om Europeiska unionen (EU) och världen. Frågor som EU-medlemskapet, EMU och utrikespolitik.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna bedöms som mycket emot EU (1,5) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt emot EU och 10 är extremt för EU (källa).

"Vi ser med stark skepsis på samarbeten som tar sig överstatliga former, det vill säga då det bildas en politisk union, vars konstitution står över medlemsstaternas. /…/ Den svenska utrikespolitiken skall vara självständig och primärt vara inriktad på att värna svenska intressen samt demokratiska fri- och rättigheter i världen."
– Sverigedemokraternas principprogram


EU-politik och EU-medlemskap

"Sverigedemokraterna värnar det demokratiska självbestämmandet och vill därför att Sverige lämnar EU till fördel för ett mellanstatligt europeiskt samarbete. /…/ [Sverigedemokraterna vill] genomföra en ny folkomröstning om EU-medlemskapet. Ta strid mot den höga EU-avgiften och genomföra en radikal sanering av EU:s budget. "
– Sverigedemokraternas valplattform 2018


EMU och Euro

"[Sverigedemokraterna vill] säkra ett permanent svenskt nej till Euron och bankunionen för skydda svenska skattebetalare
mot att tvingas finansiera kollapsande europeiska banker."
– Sverigedemokraternas valplattform 2018


Utrikespolitik och bistånd

"[Sverigedemokraterna vill] stödja förföljda sekulära, kristna och andra minoriteter och erkänna folkmordet under det
Osmanska riket och folkmordet som Islamiska Staten begått i Irak och Syrien. Erkänna Somaliland som en självständig stat, verka för att den kurdiska regionen i Irak tillåts utropa självständighet, att Nineve-slätten i Irak tillåts mer autonomi och erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Underlätta för och främja internationell handel. Ta fram en långsiktig strategi för att främja mänskliga fri- och rättigheter i Ryssland. /…/ Verka för generös internationell flyktinghjälp i närområdet, stödja återuppbyggnad av infrastruktur i krigsdrabbade områden och bidra generöst till frivilligt återvändande av flyktingar."
– Sverigedemokraternas valplattform 2018