Socialdemokraterna om EU och världen

Vad Socialdemokraterna tycker om Europeiska unionen (EU) och världen. Frågor som EU-medlemskapet, EMU och utrikespolitik.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna bedöms som lite för EU (5,8) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt emot EU och 10 är extremt för EU (källa).

"För att möta vår generations största utmaningar måste vi samverka över nationsgränserna. /…/ Vi socialdemokrater vill att EU ska bli en union för social rättvisa, full sysselsättning och hållbar utveckling."
– Socialdemokraternas partiprogram


EU-politik och EU-medlemskap

"Socialdemokraterna vill att fler européer ska ha ett jobb att gå till, se ett socialt Europa där alla får ta del av tillväxt och utveckling, fortsätta riva handelshinder och dra nytta av den fria rörligheten för varor och tjänster samt arbeta för att EU ska bli bäst i världen på digitalisering, att EU ska ta en ledarroll i världen med en ambitiös klimat- och miljöpolitik och upprätta en gemensam, ansvarsfull och solidarisk flykting- och migrationspolitik i EU."
– Socialdemokraternas webbplats juli 2018


EMU och Euro

"Ett fördjupat ekonomiskt samarbete i form av ett inträde i EMU är inte aktuellt för svensk del då vi respekterar resultatet i folkomröstningen 2003."
– Socialdemokraternas kongresshandlingar 2013


Utrikespolitik och bistånd

"Vi socialdemokrater vill att Sverige ska göra skillnad i världen. Vi vet att en rättvis värld är möjlig. Det som behövs är mer internationellt samarbete och mer solidaritet. /…/ Sveriges bistånd ska användas till att minska fattigdomen och orättvisorna i världen. Vi vill arbeta för att fler barn ska kunna gå i skolan, att fler människor ska få tillgång till rent vatten och att kvinnor och flickor ska ha lika möjligheter till utbildning, arbete och inflytande som män och pojkar."
– Socialdemokraternas webbplats juli 2018