Miljöpartiet om EU och världen

Vad Miljöpartiet tycker om Europeiska unionen (EU) och världen. Frågor som EU-politik, EMU och utrikespolitik.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Miljöpartiet

Miljöpartiet bedöms som lite emot EU (4,1) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt emot EU och 10 är extremt för EU (källa).

"Den gröna rörelsen strävar efter att alltid lägga ett globalt perspektiv på politiken. Miljöpartiet de gröna strävar efter en värld i balans där solidaritet och respekt för mänskliga rättigheter kombineras med hållbar utveckling och klimaträttvisa över hela jordklotet."
– Miljöpartiets partiprogram

EU-politik och EU-medlemskap

"Miljöpartiet vill att EU ska driva en stark och ambitiös klimat- och miljöpolitik, se ett öppet och humant Europa där människor kan söka asyl utan risk för livet, samt att demokratin och det folkliga inflytandet i EU stärks och att lobbyismen regleras."
– Miljöpartiets webbplats juli 2018


EMU och Euro

"Miljöpartiet vill att Sverige behåller kronan som valuta och inte inför euro."
– Miljöpartiets webbplats juli 2018


Utrikespolitik och bistånd

"Miljöpartiet vill att Sverige ska vara en stark internationell röst för jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter, att Sverige ska vara en ledande kraft i den globala klimatomställningen och investera resurser i klimat- och miljöarbete i fattiga länder, samt att Sverige ska bedriva en fri, rättvis och hållbar handel. /…/ Miljöpartiet vill stärka kvinnor och flickors rättigheter och hälsa i världen, att biståndet ska vara hållbart, långsiktigt och lokalt förankrat, verka för att den internationella humanitära hjälpen till människor i nöd utökas och gör snabbare insatser möjligt, samt motverka skatteparadis och kapital- och skatteflykt från fattiga länder."
– Miljöpartiets webbplats juli 2018