Liberalerna om EU och världen

Vad Liberalerna tycker om Europeiska unionen (EU) och världen. Frågor som EU-medlemskapet, EMU och utrikespolitik.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Liberalerna

Liberalerna bedöms som mestadels för EU (6,9) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt emot EU och 10 är extremt för EU (källa).

"Som liberaler vill vi att Sverige ska delta fullt ut i Europasamarbetet och sträva efter att vara en del av EU:s kärna. /…/ Sverige bör samarbeta nära med andra länder, både globalt och med våra närmaste grannländer i Norden och Europa."
– Liberalernas partiprogram


EU-politik och EU-medlemskap

"Samarbetet i Europa gör individen friare, Sverige rikare och vår omvärld tryggare och gör det möjligt att lösa stora problem över gränserna. Men EU måste reformeras och moderniseras. Demokrati och mänskliga rättigheter, forskning, handel, migration, fri rörlighet, brottsbekämpning och hållbar utveckling ska vara prioriterade frågor."
– Liberalernas webbplats augusti 2018


EMU och Euro

"Vi behöver införa Euron i Sverige senast 2022. Sverige måste stå bakom de reformförslag som nu läggs fram för att stärka eurosamarbetet. Sverige bör omedelbart gå med i eurozonens bankunion. Sverige ska vara en aktiv röst i EU för mer ekonomiskt samarbete."
– Liberalernas webbplats augusti 2018


Utrikespolitik och bistånd

"Liberal utrikespolitik ökar människors frihet genom globalisering, handel och internationellt samarbete. Därför vill vi fördjupa samarbetet med andra demokratier och vara en stark röst för mänskliga rättigheter. Sverige behöver en utrikespolitik som står upp för demokratins värderingar. /…/ Vi värnar enprocentsmålet som innebär att en procent av vårt BNP skall gå till internationellt bistånd och tycker att demokrati, utbildning och frihet är viktigast för att bekämpa fattigdom. Bistånd ska också gå till att skydda kvinnors rätt till sin sexualitet, säker och fri abort och HBTQ-personers rättigheter."
– Liberalernas webbplats augusti 2018