Centerpartiet om EU och världen

Vad Centerpartiet tycker om Europeiska unionen (EU) och världen. Frågor som EU-medlemskapet, EMU och utrikespolitik.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Centerpartiet

Centerpartiet bedöms som lite för EU (5,6) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt emot EU och 10 är extremt för EU (källa).

"Dagens internationella ekonomiska beroende ökar betydelsen av fredsinsatser, samarbete och dialog. Samarbetsorganisationer som FN och EU, handelsavtal och bistånd, kan knyta länder närmare varandra så att konflikter undviks och förtryckta människors rätt kan försvaras."
– Centerpartiets idéprogram


EU-politik och EU-medlemskap

"En central fråga är att utveckla samarbetet med andra länder. Det handlar i hög grad om samarbetet inom EU efter Brexit. EU:s inre marknad och de fyra friheterna måste värnas. Europas länder behöver mer samarbete på flera områden, bl a när det gäller miljö och klimat, försvar och säkerhet och i migrationsfrågor."
– Centerpartiets valplattform 2018


EMU och Euro

"Vi har länge påpekat riskerna med en gemensam valuta. Tanken med den gemensamma valutan var från början att knyta länderna närmare varandra och skapa tillväxt. När finanskrisen kom utvecklades ekonomin olika i varje euroland. Länderna hamnade i otakt med varandra. Flera euroländer drabbades hårt av krisen. Om man saknar en egen valuta måste varje stat sätta undan pengar för att klara av kriser. Flera av euroländerna har inte gjort det. Vi respekterar svenska folkets nej till att införa euro som valuta i Sverige."
– Centerpartiets webbplats juli 2018


Utrikespolitik och bistånd

"En avgörande faktor för en god ekonomisk utveckling och stark välfärd i Sverige är öppenhet och samarbete med omvärlden. Det är också grunden för den exportorienterade ekonomi som gjort Sverige rikt. Utvecklad handel, möjligheter för människor att röra sig över nationsgränser och aktivt samarbete inom EU, FN och andra internationella organ är enormt viktigt för fortsatt välstånd."
– Centerpartiets valplattform 2018