Valet av Wally som WordPress-tema

I release Aristoteles valde jag tema till WordPress, alltså vilken färdig mall som sajten ska utgå ifrån. I mallen finns såväl design som kod. Detta är primärt ett innehållsprojekt varför det är onödigt att lägga tid på att utveckla ett helt eget tema för WordPress.

Den primära orsaken till att välja Wally som tema är att temat är på svenska och är anpassat för personer med funktionsnedsättning. En viktig målsättning med detta projekt är nämligen att det ska vara enkelt att ta del av informationen även om du exempelvis är blind och använder en skärmläsare. Partiernas webbplatser har historiskt sett haft stora tillgänglighetsproblem varför jag tror att Riksdagsval.info har en viktig uppgift att fylla för personer med funktionsnedsättning.

Temat Wally är framtaget av tillgänglighetskonsulterna ETU och webbyrån Raket.  Du kan läsa mer om temat och hämta det gratis på temats egen webbplats.

Till Wallys webbplats

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *