Skatt och välfärd klar

Nu är innehållet för området Skatt och välfärd klart i en första version. Tyvärr har inte alla partier släppt sina valmanifest. Dessutom skiljer sig partierna åt när det gäller hur de presenterar sin politik. Vissa partier är duktiga på att sammanfatta sina ståndpunkter, medan andra lindar i sina ställningstaganden. Det kan mycket väl vara så att jag behöver återkomma till citat från partierna då vissa citat varken är så tydliga eller representativa. Men jag tycker citaten ger sajten ett djup och fångar vad partierna står för inom de olika områdena. Det ger bevis för expertbedömningars poäng om inte annat. Inför lanseringen så återstår att göra klart motsvarande sidor under området Säkerhet och rättigheter.