Mer bredd och översikt

En viktig synpunkt jag fått handlar om översikt. Flera som testat sajten har gillat att det är lätt att få en överblick av vad partierna tycker. Nu har jag gjort det ännu tydligare. Först och främst har jag lagt till områdena miljö, integration och EU för att ge mer bredd. Sedan har jag bytt rubrik på sidorna om ekonomiska och sociala frågor så att de mer beskriver vilka frågor som verkligen ingår i bredden.

Men den kanske största förändringen jag gjort är att göra om startsidan så att den innehåller ett kondensat av hela sajtens innehåll. Där ska det vara lätt att snabbt se vad som skiljer partierna åt. Alltså en slags snabbguide för den som inte har tid att sätta sig in djupare i frågorna utan bara vill scrolla på några sekunder för att se skillnader i partiernas politik.

Detta avslutar release Caeser då jag känner mig nöjd med informationsstruktur och innehållets bredd. Nästa release får heta de Beauvoir efter den franska feministen Simone de Beauvoir. I release de Beauvoir kommer jag att fokusera på att förbättra innehållet på de fem sidorna som beskriver politiken. Där ska det både bli mer bredd och mer djup…