Ideologi utan höger och vänster

En viktig uppgift för denna webbplats är att förklara de ideologiska skillnaderna mellan de olika partierna som ställer upp i riksdagsvalet. Den traditionella politiska skalan från höger till vänster har blivit allt mindre användbar när det kommit nya partier som primärt utgår från andra ideologier som ekologism, nationalism och feminism.  Därför kommer jag istället att placera ut partiernas synsätt på ett antal olika skalor som är viktiga för att förstå ett visst partis ideologi.

Jag har sneglat på såväl den politiska kompassen som GAL-TAN-skalan som gjorts känd av statsvetaren Henrik Oscarsson. Men istället för att försöka placera ut partierna i någon form av diagram tänker jag mig ett antal ideologiska motsatspar utifrån viktiga områden. Det mest givna är synen på ekonomi där jag kommer använda motsatsparen socialism och kapitalism. Detta motsvarar i princip den traditionella höger-vänster-skalan i svensk politik. Andra möjliga skalor är synen på makt, nationer, kulturer och naturen.

Politisk filosofi är svårt att ta till sig för de allra flesta. Därför försöker jag att skriva så begripligt som möjligt. Ambitionen i framtida releaser är även att lägga till visuella element för att det ska bli tydligare, exempelvis staplar och ikoner. Men ett första steg blir att försöka förklara ekonomi, socialism och kapitalism på ett sätt som gör att så många som möjligt förstår i begriplig text.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *