Flera förändringar efter användningstesterna

En viktig del av utvecklingen av denna webbplats är att testa och sedan förändra utifrån testresultat. Efter de senaste testerna framkom en rad saker. Det var på flera nivåer som folk hade synpunkter. I ett första skede har jag försökt identifiera de uppenbara svagheterna med upplägget och skapat lösningar på det. Syftet är att hitta ett grundkoncept som håller.

I korthet har jag:

  • Ändrat sidhuvudet så att det finns en bild och en toppmeny.
  • Ändrat startsidan så att den ger en snabbguide för den som vill få en snabb överblick.
  • Gjort en egen sida för källor och metod.
  • Tagit bort bilderna för de olika politikområdena.
  • Lyft fram metoden i en kort begriplig inledning på alla politiksidor.
  • Tagit bort alla hänvisningar till höger och vänster. Använt andra ord.
  • Pillat i samtliga texter.

Jag tror att det behövs lite mer innan jag känner att jag är nöjd och kan testa igen. Jag planerar att lägga till de tre områdena hållbarhet, integration och EU. Sedan tror jag att det både behövs snabbare översikt och djupare information på respektive politiksida. Det får jag lov att återkomma om…