Diagram ska öka begriplighet och ge överblick

Nu har jag tagit fram diagram för varje politiskt område som visar de olika partiernas ståndpunkter. Tanken är att diagrammen snabbt ska ge översikt vad partierna står i en viss fråga. Det ska också öka förståelse för indelningen av partierna i en skala genom att visa motsatsparen på ett nytt sätt. Så här ser ett av diagrammen ut:

Diagram som visar vilka partier som är socialistiska och vilka som är marknadsliberala

Detta gör det också möjligt att bygga på texten längre ner på politiksidorna med lite mer matnyttigt som bevisar bedömningen. Jag lurar på att citera idé- eller partiprogram för att lyfta in partiernas egna röster på sajten.