Alla partier och deras frågor är nu på plats

Nu har alla riksdagspartier beskrivningar av vad de tycker i olika politiska frågor. Citaten kommer från officiella partidokument eller deras webbplatser. Dessutom finns de populäraste småpartierna som utmanar om att komma in riksdagen på startsidan under rubriken Övriga partier. I samband med detta har Fi tagits bort från sidorna om de politiska frågorna och presenteras enbart på startsidan tillsammans med övriga småpartier. För att välja småpartier som ska synas på startsidan har jag utgått från data från Facebook. Bara de småpartier som har över 10 000 gillare på sina officiella Facebooksidor får stå med där. Partierna ska också aktivt kampanja för att komma in i riksdagen. I och med detta avslutar jag härmed releasen Gramsci.